Nombres

La majoria dels idiomes tenen sistemes de numeració, i aquests poden variar bastant. Desplaceu-vos cap avall per descobrir i aprendre sistemes numèrics interessants d‘arreu del món.

Fes clic a un número

number container
1
[njё]

[u]
+number container
2
[dy]

[dos] / [dues]
+number container
3
[tre]

[tres]
+number container
4
[katёr]

[quatre]
+number container
5
[pesё]

[cinc]
+number container
6
[gjashtё]

[sis]
+number container
7
[shtatё]

[set]
+number container
8
[tetё]

[vuit]
+number container
9
[nёntё]

[nou]
+number container
10
[dhjetё]

[deu]
+