Nombres

La majoria dels idiomes tenen sistemes de numeració, i aquests poden variar bastant. Desplaceu-vos cap avall per descobrir i aprendre sistemes numèrics interessants d‘arreu del món.

Fes clic a un número

number container
1
[egy]

[u]
+number container
2
[kettő]

[dos] / [dues]
+number container
3
[három]

[tres]
+number container
4
[négy]

[quatre]
+number container
5
[öt]

[cinc]
+number container
6
[hat]

[sis]
+number container
7
[hét]

[set]
+number container
8
[nyolc]

[vuit]
+number container
9
[kilenc]

[nou]
+number container
10
[tíz]

[deu]
+