Nombres

La majoria dels idiomes tenen sistemes de numeració, i aquests poden variar bastant. Desplaceu-vos cap avall per descobrir i aprendre sistemes numèrics interessants d‘arreu del món.

Fes clic a un número

number container
1
[jeden]

[u]
+number container
2
[dva]

[dos] / [dues]
+number container
3
[tri]

[tres]
+number container
4
[štyri]

[quatre]
+number container
5
[päť]

[cinc]
+number container
6
[šesť]

[sis]
+number container
7
[sedem]

[set]
+number container
8
[osem]

[vuit]
+number container
9
[deväť]

[nou]
+number container
10
[desať]

[deu]
+