Slovník

Naučte se příslovce – angličtina (UK)

cms/adverbs-webp/40230258.webp
too much
He has always worked too much.
příliš
Vždy pracoval příliš mnoho.
cms/adverbs-webp/164633476.webp
again
They met again.
znovu
Setkali se znovu.
cms/adverbs-webp/178600973.webp
something
I see something interesting!
něco
Vidím něco zajímavého!
cms/adverbs-webp/22328185.webp
a little
I want a little more.
trochu
Chci trochu více.
cms/adverbs-webp/38216306.webp
also
Her girlfriend is also drunk.
také
Její přítelkyně je také opilá.
cms/adverbs-webp/80929954.webp
more
Older children receive more pocket money.
více
Starší děti dostávají více kapesného.
cms/adverbs-webp/96228114.webp
now
Should I call him now?
teď
Mám mu teď zavolat?
cms/adverbs-webp/124269786.webp
home
The soldier wants to go home to his family.
domů
Voják chce jít domů ke své rodině.
cms/adverbs-webp/177290747.webp
often
We should see each other more often!
často
Měli bychom se vídat častěji!
cms/adverbs-webp/67795890.webp
into
They jump into the water.
do
Skočili do vody.
cms/adverbs-webp/54073755.webp
on it
He climbs onto the roof and sits on it.
na to
Vyleze na střechu a sedne si na to.
cms/adverbs-webp/174985671.webp
almost
The tank is almost empty.
téměř
Nádrž je téměř prázdná.