Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
dívat se
Dívá se skrz díru.
look
She looks through a hole.
začít
Vojáci začínají.
start
The soldiers are starting.
vyhodnotit
Hodnotí výkon firmy.
evaluate
He evaluates the performance of the company.