Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
němý
němý muž
mute
the mute man
smutný
smutné dítě
sad
the sad child
jednotlivý
jednotlivý strom
single
the single tree