Slovník

Naučte se slovesa – angličtina (UK)

cms/verbs-webp/99633900.webp
explore
Humans want to explore Mars.
zkoumat
Lidé chtějí zkoumat Mars.
cms/verbs-webp/95625133.webp
love
She loves her cat very much.
milovat
Velmi miluje svou kočku.
cms/verbs-webp/110347738.webp
delight
The goal delights the German soccer fans.
potěšit
Gól potěšil německé fotbalové fanoušky.
cms/verbs-webp/101765009.webp
accompany
The dog accompanies them.
doprovodit
Pes je doprovází.
cms/verbs-webp/73649332.webp
shout
If you want to be heard, you have to shout your message loudly.
křičet
Chcete-li být slyšeni, musíte křičet svou zprávu nahlas.
cms/verbs-webp/68561700.webp
leave open
Whoever leaves the windows open invites burglars!
nechat otevřené
Kdo nechává otevřená okna, zve zloděje!
cms/verbs-webp/121870340.webp
run
The athlete runs.
běžet
Atlet běží.
cms/verbs-webp/113248427.webp
win
He tries to win at chess.
vyhrát
Snaží se vyhrát v šachu.
cms/verbs-webp/98977786.webp
name
How many countries can you name?
jmenovat
Kolik zemí dokážete jmenovat?
cms/verbs-webp/113136810.webp
send off
This package will be sent off soon.
odeslat
Tento balík bude brzy odeslán.
cms/verbs-webp/106231391.webp
kill
The bacteria were killed after the experiment.
zabít
Bakterie byly po experimentu zabity.
cms/verbs-webp/115847180.webp
help
Everyone helps set up the tent.
pomáhat
Všichni pomáhají stavět stan.