Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
odpoledne
Setkáváme se odpoledne na čaj.
in the afternoon
We meet for tea in the afternoon.
znovu
Všechno píše znovu.
again
He writes everything again.
přibližně
Eiffelova věž je přibližně 330 metrů vysoká.
approximately
The Eiffel Tower is approximately 330 meters high.