Λεξιλόγιο

Μάθετε τα επιρρήματα – Αφρικάανς

af
Hy vlieg af in die vallei.
κάτω
Πετάει κάτω στην κοιλάδα.
reeds
Die huis is reeds verkoop.
ήδη
Το σπίτι έχει ήδη πουληθεί.
in die nag
Die maan skyn in die nag.
τη νύχτα
Το φεγγάρι λάμπει τη νύχτα.
weer
Hy skryf alles weer.
ξανά
Τα γράφει όλα ξανά.
op
Hy klim die berg op.
πάνω
Ανεβαίνει το βουνό πάνω.
êrens
‘n Haas het êrens weggekruip.
κάπου
Ένας λαγός έχει κρυφτεί κάπου.
daarop
Hy klim op die dak en sit daarop.
πάνω
Ανεβαίνει στη στέγη και κάθεται πάνω.
huis toe
Die soldaat wil huis toe gaan na sy gesin.
σπίτι
Ο στρατιώτης θέλει να γυρίσει σπίτι στην οικογένειά του.
amper
Die tenk is amper leeg.
σχεδόν
Ο δεξαμενός είναι σχεδόν άδειος.
in
Die twee kom in.
μέσα
Οι δύο εισέρχονται μέσα.
dikwels
Tornado‘s word nie dikwels gesien nie.
συχνά
Οι τυφώνες δεν βλέπονται συχνά.
saam
Ons leer saam in ‘n klein groep.
μαζί
Μαθαίνουμε μαζί σε μια μικρή ομάδα.