Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
ασημένιος
το ασημένιο αυτοκίνητο
silwer
die silwer motor
αδιόρατος
το αδιόρατο εικόνα
onskerp
die onskerpe beeld
ρητός
ένα ρητό απαγορευτικό
uitdruklik
‘n uitdruklike verbod