Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Što nedostaje?
ticati se
Neke se zakone tiču odnosa među ljudima.
관련되다
일부 법은 사람들 간의 관계와 관련이 있다.
nagraditi
Nagrađen je medaljom.
보상하다
그는 메달로 보상받았다.
hrkati
Ne može spavati, on tako glasno hrče!
코를 골다
그녀는 자지 못해, 그가 너무 크게 코를 골기 때문이다!