Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Što nedostaje?
dešifrirati
On dešifrira sitni tisak pomoću povećala.
descifra
El descifrează scrisul mic cu o lupă.
pulsirati
Vježbanje čini da srce jače pulsira.
bate
Exercițiul face inima să bată mai tare.
zadržavati se
Par se dugo zadržavao na klupi u parku.
zabovi
Cuplul a zabovit mult timp pe banca din parc.