Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Što nedostaje?
dovršiti
Možeš li dovršiti slagalicu?
تکمیل کردن
آیا می‌توانی پازل را تکمیل کنی؟
otapati
Kada se zagrije, led se otapa.
آب شدن
وقتی هوا گرم می‌شود، یخ آب می‌شود.
testirati
Automobil se testira u radionici.
آزمایش کردن
ماشین در کارگاه آزمایش می‌شود.