Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Što nedostaje?
postaviti
Majstor postavlja novi pod.
posare
L’artigiano sta posando un nuovo pavimento.
početi trčati
Sportaš je spreman početi trčati.
iniziare a correre
L’atleta sta per iniziare a correre.
biti okružen
Otok je okružen morem.
circondare
L’isola è circondata dal mare.