ნომრები

ენების უმეტესობას აქვს რიცხვითი სისტემები და ისინი შეიძლება საკმაოდ განსხვავდებოდეს. გადადით ქვემოთ, რომ იპოვოთ და ისწავლოთ საინტერესო რიცხვითი სისტემები მთელი მსოფლიოდან.

დააწკაპუნეთ ნომერზე

number container
1
[један]

[jedan]
[ერთი]
+number container
2
[два]

[dva]
[ორი]
+number container
3
[три]

[tri]
[სამი]
+number container
4
[четири]

[četiri]
[ოთხი]
+number container
5
[пет]

[pet]
[ხუთი]
+number container
6
[шест]

[šest]
[ექვსი]
+number container
7
[седам]

[sedam]
[შვიდი]
+number container
8
[осам]

[osam]
[რვა]
+number container
9
[девет]

[devet]
[ცხრა]
+number container
10
[десет]

[deset]
[ათი]
+