ნომრები

ენების უმეტესობას აქვს რიცხვითი სისტემები და ისინი შეიძლება საკმაოდ განსხვავდებოდეს. გადადით ქვემოთ, რომ იპოვოთ და ისწავლოთ საინტერესო რიცხვითი სისტემები მთელი მსოფლიოდან.

დააწკაპუნეთ ნომერზე

number container
1
[หนึ่ง]

nèung
[ერთი]
+number container
2
[สอง]

sǎwng
[ორი]
+number container
3
[สาม]

sǎm
[სამი]
+number container
4
[สี่]

sèe
[ოთხი]
+number container
5
[ห้า]

hâ
[ხუთი]
+number container
6
[หก]

hòk
[ექვსი]
+number container
7
[เจ็ด]

jèt
[შვიდი]
+number container
8
[แปด]

bhæ̀t
[რვა]
+number container
9
[เก้า]

gâo
[ცხრა]
+number container
10
[สิบ]

sìp
[ათი]
+