ნომრები

ენების უმეტესობას აქვს რიცხვითი სისტემები და ისინი შეიძლება საკმაოდ განსხვავდებოდეს. გადადით ქვემოთ, რომ იპოვოთ და ისწავლოთ საინტერესო რიცხვითი სისტემები მთელი მსოფლიოდან.

დააწკაპუნეთ ნომერზე

number container
1
[viens]

[ერთი]
+number container
2
[divi]

[ორი]
+number container
3
[trīs]

[სამი]
+number container
4
[četri]

[ოთხი]
+number container
5
[pieci]

[ხუთი]
+number container
6
[seši]

[ექვსი]
+number container
7
[septiņi]

[შვიდი]
+number container
8
[astoņi]

[რვა]
+number container
9
[deviņi]

[ცხრა]
+number container
10
[desmit]

[ათი]
+