ნომრები

ენების უმეტესობას აქვს რიცხვითი სისტემები და ისინი შეიძლება საკმაოდ განსხვავდებოდეს. გადადით ქვემოთ, რომ იპოვოთ და ისწავლოთ საინტერესო რიცხვითი სისტემები მთელი მსოფლიოდან.

დააწკაპუნეთ ნომერზე

number container
1
[yksi]

[ერთი]
+number container
2
[kaksi]

[ორი]
+number container
3
[kolme]

[სამი]
+number container
4
[neljä]

[ოთხი]
+number container
5
[viisi]

[ხუთი]
+number container
6
[kuusi]

[ექვსი]
+number container
7
[seitsemän]

[შვიდი]
+number container
8
[kahdeksan]

[რვა]
+number container
9
[yhdeksän]

[ცხრა]
+number container
10
[kymmenen]

[ათი]
+