ნომრები

ენების უმეტესობას აქვს რიცხვითი სისტემები და ისინი შეიძლება საკმაოდ განსხვავდებოდეს. გადადით ქვემოთ, რომ იპოვოთ და ისწავლოთ საინტერესო რიცხვითი სისტემები მთელი მსოფლიოდან.

დააწკაპუნეთ ნომერზე

number container
1
[unu]

[ერთი]
+number container
2
[doi]

[ორი]
+number container
3
[trei]

[სამი]
+number container
4
[patru]

[ოთხი]
+number container
5
[cinci]

[ხუთი]
+number container
6
[şase]

[ექვსი]
+number container
7
[şapte]

[შვიდი]
+number container
8
[opt]

[რვა]
+number container
9
[nouă]

[ცხრა]
+number container
10
[zece]

[ათი]
+