Оюндар

Сүрөттөрдүн саны : 2 Опциялардын саны : 3 Убакыт секундада : 6 Тилдер көрсөтүлөт : Эки тилди тең көрсөтүү

0

0

Сүрөттөрдү жаттап алыңыз!
Эмне жетишпейт?
биринчи
Биринчи келин жөөнгө келгенде, анан алар бардык меймандар болот.
first
First, the bridal couple dances, then the guests dance.
даяр
Казылууда скелет даяр болду.
to light
An skeleton came to light during the excavation.
бир тамчы эмес
Мен бир тамчы эмес булдай иштеме каалам!
by no means
I don‘t want to do this by any means!