Žaidimai

Vaizdų skaičius : 2 Parinkčių skaičius : 3 Laikas sekundėmis : 6 Rodomos kalbos : Rodyti abi kalbas

0

0

Prisiminkite vaizdus!
Ko trūksta?
kreiptis
Daug reklamos kreipiasi į mane.
обращаться
Много рекламы обращено ко мне.
tirpti
Ledo kubeliai tirpsta šilumoje.
таять
Ледяные кубики тают от тепла.
užblokuoti
Kelias yra užblokuotas.
блокировать
Дорога заблокирована.