Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
këtu lart
Eja këtu lart tek unë!
čia viršuje
Ateikite čia viršuje pas mane!
përpara
Bashi i saj është duke qëndruar shumë larg përpara.
priekyje
Jos vyras stovi per toli priekyje.
një herë
Një herë, njerëzit jetonin në shpellë.
kartą
Žmonės kartą gyveno oloje.