Spēles

Attēlu skaits : 2 Opciju skaits : 3 Laiks sekundēs : 6 Parādītās valodas : Rādīt abas valodas

0

0

Iegaumējiet attēlus!
Kas trūkst?
pārrunāt
Kolēģi pārrunā problēmu.
mdvn
hqvlgvt mdvnym bb’eyh.
pārplūst
Atkritumu konteineri pārplūst.
lhtmla
phy hashph mtmlaym.
ilustrēt
Viņš ilustrē brošūru.
layyr
hva mayyr at hhvbrt.