Spēles

Attēlu skaits : 2 Opciju skaits : 3 Laiks sekundēs : 6 Parādītās valodas : Rādīt abas valodas

0

0

Iegaumējiet attēlus!
Kas trūkst?
kristīt
Bērns tiek kristīts baznīcā.
세례하다
아기가 교회에서 세례를 받고 있다.
nogāzt
Visi bumbiņi tika nogāzti.
넘어뜨리다
모든 핀들이 넘어졌다.
lūgties
Viņš lūgties gājēju zonā.
구걸하다
그는 보행자 구역에서 구걸한다.