Spēles

Attēlu skaits : 2 Opciju skaits : 3 Laiks sekundēs : 6 Parādītās valodas : Rādīt abas valodas

0

0

Iegaumējiet attēlus!
Kas trūkst?
sasalt
Ezeram vēl nav sasalis.
dichtvriezen
Het meer is nog niet dichtgevroren.
atzīt
Publika atzīst viņas sniegumu.
erkennen
Het publiek erkent haar optreden.
teikt runu
Politikis teic runu daudzu studentu priekšā.
een toespraak houden
De politicus houdt een toespraak voor veel studenten.