खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
गुणाकार करणे
तुम्ही दोन गुण तीन केल्यास सहा होते.
перебарщивать
Не следует перебарщивать с едой!
अटकवू
पोलिसाने चोरला अटकवला.
арестовывать
Полиция арестовала грабителя.
अपहरण करणे
त्याने बाळाचं अपहरण केलं.
похищать
Он похитил ребенка.