खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
पिऊन टाकणे
मुलाने ग्लासमधले पाणी पिऊन टाकले.
popiti
Dječak popije vodu iz čaše.
खर्च करणे
ती तिचा सर्व मोकळा वेळ बाहेर खर्च करते.
provesti
Provodi sve svoje slobodno vrijeme vani.
बनवणे
गुन्हेगार पैसे बनवत आहेत.
krivotvoriti
Kriminalci krivotvore novac.