Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
naznačiti
Teška oluja je naznačila katastrofu.
सूचना देणे
तीव्र वादळाने विपत्तीची सूचना दिली.
iscrpiti
Iscrpila je svoj budžet.
क्षपण करणे
तिने तिचा बजेट क्षपण केला आहे.
čekati
Još moramo čekati mjesec dana.
वाट पाहणे
आम्हाला अजून एक महिना वाट पाहावी लागेल.