0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

36

[สามสิบหก]

36

[สามสิบหก]

36

[สามสิบหก]

[Ba mươi sáu]

15

[สิบห้า]

15

[สิบห้า]

15

[สิบห้า]

[Mười lăm]

44

[สี่สิบสี่]

44

[สี่สิบสี่]

44

[สี่สิบสี่]

[Bốn mươi tư]

13

[สิบสาม]

13

[สิบสาม]

13

[สิบสาม]

[Mười ba]

36
[สามสิบหก]
[Ba mươi sáu]
15
[สิบห้า]
[Mười lăm]
44
[สี่สิบสี่]
[Bốn mươi tư]
13
[สิบสาม]
[Mười ba]