Các con số

0

0

Nghe hiểu

Bài kiểm tra nghe. Hãy nghe giọng nói trước:  

88

93

41

87