0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

33

[ሰላሳንሰለስተን]

[selasaniselesiteni]

33

[ሰላሳንሰለስተን]

[selasaniselesiteni]

33

[ሰላሳንሰለስተን]

[selasaniselesiteni]

[Ba mươi ba]

97

[ተስዓንሸውዓተን]

[tesi‘anishewi‘ateni]

97

[ተስዓንሸውዓተን]

[tesi‘anishewi‘ateni]

97

[ተስዓንሸውዓተን]

[tesi‘anishewi‘ateni]

[Chín mươi bảy ]

72

[ሰብዓንክልተን]

[sebi‘anikiliteni]

72

[ሰብዓንክልተን]

[sebi‘anikiliteni]

72

[ሰብዓንክልተን]

[sebi‘anikiliteni]

[Bảy mươi hai]

64

[ሱሳንኣርባዕተን]

[susani’ariba‘iteni]

64

[ሱሳንኣርባዕተን]

[susani’ariba‘iteni]

64

[ሱሳንኣርባዕተን]

[susani’ariba‘iteni]

[Sáu mươi bốn]

33
[ሰላሳንሰለስተን]
[selasaniselesiteni]
[Ba mươi ba]
97
[ተስዓንሸውዓተን]
[tesi‘anishewi‘ateni]
[Chín mươi bảy ]
72
[ሰብዓንክልተን]
[sebi‘anikiliteni]
[Bảy mươi hai]
64
[ሱሳንኣርባዕተን]
[susani’ariba‘iteni]
[Sáu mươi bốn]