Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
bên trong
Bên trong tủ lạnh, mọi thứ đều giữ được tươi mát.
ውሽጢ
ውሽጢ ፍሪጅሩ ኩሎም ትኩሪ!
hầu như không tốn tiền
Ngôi nhà này có thể mua với giá hầu như không tốn tiền!
ማይ ብብዝሒ
ዚ ቤት ማይ ብብዝሒ ክግዝኦም እዩ!
cuối cùng
Cuối cùng, hầu như không còn gì.
በአክራቢዑ
በአክራቢዑ ገንዘብ ኣይቀረን!