Lojëra Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Mësoni shqiptimin

Provoni ’Lojën tonë Memo’për të trajnuar kujtesën tuaj duke forcuar fjalorin tuaj në një gjuhë të re. Thjesht klikoni mbi një kartë për ta rrokullisur, më pas përpiquni të gjeni çiftin e saj që përputhet nga pjesa tjetër e letrave në sa më pak përpjekje të jetë e mundur.

0

0

Memo Game

architect
architect
 
water wheel
water wheel
 
child seat
child seat
 
bicycle chain
bicycle chain
 
cardboard
cardboard
 
сабый тIысыпI
сабый тIысыпI
 
graffiti
graffiti
 
граффити
граффити
 
псым щагъэфедэу псыкъу
псым щагъэфедэу псыкъу
 
картон, тхылъпIэ Iужъу
картон, тхылъпIэ Iужъу
 
псыщэрыхъ
псыщэрыхъ
 
архитектор
архитектор
 
письмэ, тхыгъэ
письмэ, тхыгъэ
 
кушъхьэфэчъэ пшъэхъу
кушъхьэфэчъэ пшъэхъу
 
child
child
 
сабый
сабый
 
water ski
water ski
 
letter
letter
 
50l-card-blank
architect architect
50l-card-blank
water wheel water wheel
50l-card-blank
child seat child seat
50l-card-blank
bicycle chain bicycle chain
50l-card-blank
cardboard cardboard
50l-card-blank
сабый тIысыпI сабый тIысыпI
50l-card-blank
graffiti graffiti
50l-card-blank
граффити граффити
50l-card-blank
псым щагъэфедэу псыкъу псым щагъэфедэу псыкъу
50l-card-blank
картон, тхылъпIэ Iужъу картон, тхылъпIэ Iужъу
50l-card-blank
псыщэрыхъ псыщэрыхъ
50l-card-blank
архитектор архитектор
50l-card-blank
письмэ, тхыгъэ письмэ, тхыгъэ
50l-card-blank
кушъхьэфэчъэ пшъэхъу кушъхьэфэчъэ пшъэхъу
50l-card-blank
child child
50l-card-blank
сабый сабый
50l-card-blank
water ski water ski
50l-card-blank
letter letter