Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
dëgjoj
Fëmijët dëshirojnë të dëgjojnë historitë e saj.
слушать
Дети любят слушать ее истории.
sjell
Qeni im më solli një pëllumb.
принести
Моя собака принесла мне голубя.
pastroj
Ajo pastroi kuzhinën.
убирать
Она убирает на кухне.