Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
parëndjen
Kam qenë i sëmurë dy ditë më parë, domethënë parëndjen dhe dje.
позавчера
Я был больным два дня назад, а именно позавчера и вчера.
hap pas hapi
Start-up-i ynë dëshiron të zgjerohet hap pas hapi.
шаг за шагом
Наш стартап хочет расширяться шаг за шагом.
së pari
Së pari, çifti i nusës vallezon, pastaj të ftuarit vallezojnë.
сначала
Сначала танцует молодожены, затем гости танцуют.