Lojëra Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Mësoni shqiptimin

Provoni ’Lojën tonë Memo’për të trajnuar kujtesën tuaj duke forcuar fjalorin tuaj në një gjuhë të re. Thjesht klikoni mbi një kartë për ta rrokullisur, më pas përpiquni të gjeni çiftin e saj që përputhet nga pjesa tjetër e letrave në sa më pak përpjekje të jetë e mundur.

0

0

Memo Game

oom
oom
 
pressure
pressure
 
vullissak
vullissak
 
fan
fan
 
garbage bag
garbage bag
 
waaier
waaier
 
glaze
glaze
 
shopping
shopping
 
chicken
chicken
 
glasuur
glasuur
 
druk
druk
 
oorfone
oorfone
 
inkopies
inkopies
 
uncle
uncle
 
ruimte
ruimte
 
headphones
headphones
 
space
space
 
hoender
hoender
 
50l-card-blank
oom oom
50l-card-blank
pressure pressure
50l-card-blank
vullissak vullissak
50l-card-blank
fan fan
50l-card-blank
garbage bag garbage bag
50l-card-blank
waaier waaier
50l-card-blank
glaze glaze
50l-card-blank
shopping shopping
50l-card-blank
chicken chicken
50l-card-blank
glasuur glasuur
50l-card-blank
druk druk
50l-card-blank
oorfone oorfone
50l-card-blank
inkopies inkopies
50l-card-blank
uncle uncle
50l-card-blank
ruimte ruimte
50l-card-blank
headphones headphones
50l-card-blank
space space
50l-card-blank
hoender hoender