© sw_stock - Fotolia | Spectacular African sunset with Baobab and Giraffe

NumratMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Shumica e gjuhëve kanë sisteme numrash, dhe këto mund të ndryshojnë mjaft. Lëvizni poshtë për të zbuluar dhe mësuar sisteme interesante numrash nga e gjithë bota.

Klikoni në një numër

number container
1
[een]

[njё]number container
2
[twee]

[dy]number container
3
[drie]

[tre]number container
4
[vier]

[katёr]number container
5
[vyf]

[pesё]number container
6
[ses]

[gjashtё]number container
7
[sewe]

[shtatё]number container
8
[agt]

[tetё]number container
9
[nege]

[nёntё]number container
10
[tien]

[dhjetё]