Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
njëkohësisht
Ajo flet në telefon me disa njëkohësisht.
gelyktydig
Sy is op die foon met verskeie mense gelyktydig.
mjaft
Ajo dëshiron të fle dhe ka mjaft të zhurmës.
genoeg
Sy wil slaap en het genoeg van die geraas.
çdo herë
Ata janë të lumtur çdo herë që shohin njëri-tjetrin.
elke keer
Hulle is elke keer bly as hulle mekaar sien.