Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
tillförlitlig
de tillförlitliga piloterna
ਭਰੋਸੇਮੰਦ
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਾਯਲਟ
röd
ett rött paraply
ਲਾਲ
ਲਾਲ ਛਾਤਾ
knepig
en knepig uppgift
ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਸਕ