ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
శబ్ద ప్రసారిణి
микрофон
ఇస్త్రీ చేయు బోర్డు
үтүктөөчү тактай
నియామక పుస్తకం
жылдык календарь