ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
మెయిల్ బాక్స్
የፖስታ ሳጥን
గార్డు
ጠባቂ
గణతంత్రరాజ్యము
ሪፐብሊክ