ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
కోటుకింద వేసుకునే నడుము వరకు వచ్చు చేతులు లేని చొక్కా
елек
పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు
семки од сончоглед
గాయము
повреда