ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
అసంభావనీయం
అసంభావనీయం తోసే విసిరిన స్థానం
ишенбейт
ишенбейт атааныш
టునీసియా
టునీసియా మసీదు
тунисча
тунисча мечет
తీవ్రమైన
తీవ్రమైన గుర్రం
баш ойгос
баш ойгос ат