50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


11/28/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมครับ/คะ itt egy csónakot kölcsönözni?  
2.การออกเสียงของคุณดีมากA egészen jó.  
3.ความอดทนน้อยegy kis  
4.คุณไปด้วยรถรางก็ได้Villamossal mehet.  
5.มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมJanuár, , március,  
6.คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่!Szükséged van egy nagy !  
7.มีสอนórája  
8.ปราสาทอยู่ที่ไหนHol van a ?  
9.ผม/ดิฉันชอบสวนนั้นA ott tetszik nekem.  
10.ผม/ดิฉันกำลังไป!Rögtön .  
11.ผม/ดิฉันต้องการแผนที่เมืองSzükségem van várostérképre.  
12.อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ!Ne felejtsd az útlevelet!  
13.ผม/ดิฉันต้องการเช่ารถครับ/ค่ะ kocsit szeretnék bérelni.  
14.คุณหมอกำลังเดินทางมา orvos nemsokára jön.  
15.น้ำอุ่นไหมMeleg a ?