แบบทดสอบ 1วันที่:
เวลาที่ใช้ทำแบบทดสอบ::
Score:


Tue May 21, 2024

0/10

คลิกที่คำ
1. ผมและ คุณ♂ / ดิฉันและ คุณ♀
сэррэ   See hint
2. หนึ่ง สอง สาม
, тIу, щы   See hint
3. เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล
КIэлэцIыкIум какао мыIэрысэпс икIас.   See hint
4. จานชามสกปรก
шIоих.   See hint
5. ผม / ดิฉัน ต้องการไปที่สนามบิน
аэрэпортым сыкIо сшIоигъуагъ.   See hint
6. คุณ ชอบเนื้อหมูไหม ครับ / คะ?
уикIаса?   See hint
7. ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหน ครับ / คะ?
къэуцупIэр тыдэ щыI?   See hint
8. ปราสาทอยู่ที่ไหน?
тыдэ щыI?   See hint
9. เอาครีมกันแดดไปด้วยนะ
Тыгъэм укъезымыгъэстыщт кремыр ,   See hint
10. ผม / ดิฉัน ต้องการสว่านและไขควง
джамбырыугъазэрэ сищыкIагъ.   See hint