แบบทดสอบ 1วันที่:
เวลาที่ใช้ทำแบบทดสอบ::
Score:


Sat Feb 24, 2024

0/10

คลิกที่คำ
1. ผมและ คุณ♂ / ดิฉันและ คุณ♀
あなた   See hint
2. หนึ่ง สอง สาม
に さん   See hint
3. เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล
ココアと りんごジュースが 好きです   See hint
4. จานชามสกปรก
汚れて います   See hint
5. ผม / ดิฉัน ต้องการไปที่สนามบิน
行きたいの です が   See hint
6. คุณ ชอบเนื้อหมูไหม ครับ / คะ?
好き です か   See hint
7. ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหน ครับ / คะ?
どこ です か   See hint
8. ปราสาทอยู่ที่ไหน?
どこ です か   See hint
9. เอาครีมกันแดดไปด้วยนะ
持って いきなさい   See hint
10. ผม / ดิฉัน ต้องการสว่านและไขควง
ねじ回しが 要ります   See hint