แบบทดสอบ 1วันที่:
เวลาที่ใช้ทำแบบทดสอบ::
Score:


Wed Apr 24, 2024

0/10

คลิกที่คำ
1. ผมและ คุณ♂ / ดิฉันและ คุณ♀
I you   See hint
2. หนึ่ง สอง สาม
one, , three   See hint
3. เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล
The child cocoa and apple juice.   See hint
4. จานชามสกปรก
The dishes dirty.   See hint
5. ผม / ดิฉัน ต้องการไปที่สนามบิน
would like to go to the airport.   See hint
6. คุณ ชอบเนื้อหมูไหม ครับ / คะ?
Do like pork?   See hint
7. ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหน ครับ / คะ?
is the bus stop?   See hint
8. ปราสาทอยู่ที่ไหน?
Where is castle?   See hint
9. เอาครีมกันแดดไปด้วยนะ
Take some lotion with you.   See hint
10. ผม / ดิฉัน ต้องการสว่านและไขควง
need a drill and a screwdriver.   See hint