แบบทดสอบ 1วันที่:
เวลาที่ใช้ทำแบบทดสอบ::
Score:


Sat Apr 13, 2024

0/10

คลิกที่คำ
1. ผมและ คุณ♂ / ดิฉันและ คุณ♀
당신   See hint
2. หนึ่ง สอง สาม
, 둘, 셋   See hint
3. เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล
아이가 코코아와 사과주스를 ,   See hint
4. จานชามสกปรก
그릇들이 ,   See hint
5. ผม / ดิฉัน ต้องการไปที่สนามบิน
공항에 가고 ,   See hint
6. คุณ ชอบเนื้อหมูไหม ครับ / คะ?
좋아해요?   See hint
7. ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหน ครับ / คะ?
정류장이 어디예요?   See hint
8. ปราสาทอยู่ที่ไหน?
성이 ,   See hint
9. เอาครีมกันแดดไปด้วยนะ
선탠 가져 가세요.   See hint
10. ผม / ดิฉัน ต้องการสว่านและไขควง
저는 드릴과 드라이버가 ,   See hint