แบบทดสอบ 1วันที่:
เวลาที่ใช้ทำแบบทดสอบ::
Score:


Wed Apr 17, 2024

0/10

คลิกที่คำ
1. ผมและ คุณ♂ / ดิฉันและ คุณ♀
moi toi   See hint
2. หนึ่ง สอง สาม
un, , trois   See hint
3. เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล
aime le cacao et le jus de pomme.   See hint
4. จานชามสกปรก
La est sale.   See hint
5. ผม / ดิฉัน ต้องการไปที่สนามบิน
Je voudrais à l’aéroport.   See hint
6. คุณ ชอบเนื้อหมูไหม ครับ / คะ?
Aimes-tu porc ?   See hint
7. ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหน ครับ / คะ?
Où est du bus ?   See hint
8. ปราสาทอยู่ที่ไหน?
est le château ?   See hint
9. เอาครีมกันแดดไปด้วยนะ
Amène la solaire.   See hint
10. ผม / ดิฉัน ต้องการสว่านและไขควง
J’ai besoin perceuse et d’un tournevis.   See hint