50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


06/28/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ผม/ดิฉันอยากจะล้างมือครับ/ค่ะ kezet mosni.  
2.ในช่วงอายุห้าสิบปีötven  
3.โชคดีอะไรอย่างนี้! szerencse!  
4.ผม/ดิฉันเรียนภาษาอังกฤษÉn angolul .  
5.ผม/ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป egy fényképezőgépem.  
6.ผม/ดิฉันดื่มชาÉn teát .  
7.ผม/ดิฉันขอชาครับ/คะSzeretnék egy .  
8.ผม/ดิฉันมีกีวี่และแตงโมVan egy és egy dinnyém.  
9.สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนHol az idegenforgalomi hivatal?  
10.เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อKeresünk hentest.  
11.ไปเยี่ยมใครสักคน látogatást tesz  
12.ผม/ดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้Éppen ezt a könyvet .  
13.คุณไปที่ท่าเรือซิครับ/ค่ะ a kikötőhöz!  
14.62[หกสิบสอง]62 [ ]  
15.เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคมA hónap az augusztus.